Načítání
MENU MENU
Menu

Co je PENB a k čemu slouží?

 

20.06.2024

24692_PENB-pro-blog.jpg

PENB neboli průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který slouží k porovnání energetické náročnosti jednotlivých budov. Jeho cílem tedy není přesně určit spotřebu energie, nebo náklady na provoz, protože chování a potřeby každého člověka jsou individuální. V současné podobě je při hodnocení budov kladen největší důraz na podíl primární neobnovitelné energie, což lze zjednodušeně chápat jako vliv stavby na životní prostředí.

Jaký je rozdíl mezi PENBem a Energetickým štítkem?

 

Zcela zásadní. PENB slouží k energetickému hodnocení budov. Energetický štítek slouží k energetickému hodnocení výrobků spojených se spotřebou energie (lednice, pračka, tepelné čerpadlo, apod...). Dříve se Energetické štítky používaly k hodnocení kvality obálky budovy, dnes používaný PENB hodnotí budovu včetně energie potřebné k vytápění, ohřevu a přípravě teplé užitkové vody, větrání, chlazení, osvětlení a úpravě vlhkosti. Hodnocení se provádí pomocí výpočtového modelu, který odpovídá standardizovanému chování podle typu hodnocené budovy.

Jaké jsou povinnosti v případě pronájmu, nebo prodeje budovy, nebo části budovy?

 

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni opatřit si PENB při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, při pronájmu budovy, nebo pronájmu ucelené části budovy (např. bytová jednotka) a předložit ho možnému kupujícímu, nebo nájemci. Třídu energetické náročnosti je třeba uvádět v případě inzerce v informačních a reklamních materiálech. V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její kopii. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, což může odradit potenciální zájemce o nemovitost. Je třeba podotknout, že v případě prodeje nebo pronájmu bytové jednotky je povinnost opatřit PENB zodpovědností vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce. Ti mají povinnost předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost průkaz nebo jeho kopii, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz již opatřil, nebo 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil.
Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.

Autor článku
redakce RK Pubec
Marketing
Související články
31. 1. 2023
Kupní smlouva na byt
Kupní smlouva na byt
10. 10. 2022
Různé možnosti prodeje činžovních domů
Různé možnosti prodeje činžovních domů

PENB nemusí být zpracován:

 

  • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 (součet ploch jednotlivých vytápěných pater počítaných z vnějších rozměrů)
  • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
  • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. Zde je rozhodující jak je budova zapsána v katastru nemovitostí. Např. vesnickou chalupu, která je v katastru nemovitostí zapsaná jako rodinný dům je třeba hodnotit jako rodinný dům a tato výjimka se na ni nevztahuje, přestože je užívána k rekreačním účelům.
  • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok
  • u budov zpravodajských služeb
  • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
  • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
  • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá
  • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci
  • a také při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

 

Jak číst PENB?

 

Jaké jsou nejdůležitější informace pro kupujícího? Těch je samozřejmě mnoho, každá budova je jiná, jinak udržovaná, vyžaduje jiné náklady na případné provedení stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti. A je zcela zřejmé, že energetická náročnost není jediným argumentem, ale jedním z mnoha. Legislativou je upřednostňováno hodnocení primární energie, což je jistě v souladu se současnými eko-trendy, ale neméně důležité je i hodnocení celkové dodané energie. Při hodnocení starších budov tak dochází k paradoxním situacím, kdy je stará chalupa bez zateplení s vytápěním pomocí volně stojících kamen na dřevo klasifikována mnohem lépe, než stejný objekt se zateplením a plynovým kotlem, nebo tepelným čerpadlem. Z grafů v PENBu uvedených lze jednoduše vyčíst např. podíl dodané energie dle účelu, bilanci ztrát energie dle jednotlivých konstrukcí, nebo přehled stavebních prvků a konstrukcí obálky budovy s vyčíslením procentuální úrovně splnění požadavků na ně. Neméně důležité je doporučení energetického specialisty ke snížení energetické náročnosti budovy, které musí být součástí každého PENBu. 

 

V případě zájmu poskytne RK kontakt na zpracovatele PENBu.

NAPIŠTE NÁM
ozveme se zpět
* Označené položky jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte s kontaktováním a zpracováním svých osobních údajů.
Sušenky
Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Velmi nám také pomáhají v efektivnějším prodeji vašich nemovitostí.
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu prodeji vašich nemovitostí.
Funkční cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohly v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook