Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Různé možnosti prodeje činžovních domů

10.10.2021

V poslední době se čím dál častěji setkáváme s klienty, kteří mají v úmyslu prodat jejich činžovní domy, ve kterých je umístěno několik bytů (cca 10 – 20). Vzhledem ke skutečnosti, že situace na realitním trhu je v současné době taková jaká je, tj. poptávka po koupi činžovních domů v Plzni spíše stagnuje (resp. cenové představy prodávajících a kupujících se značně rozcházejí, protože zájemci o koupi zohledňují především výnosovou metodu s návratností max. 20 let) a naopak poptávka po koupi jednotlivých bytů je výrazná, nabízí se možnost rozdělení činžovních domů na jednotlivé jednotky a následný prodej těchto samostatných jednotek několika různým klientům. Prodávající tak dosáhne maximálního výnosu z prodeje, navýšení může být i o 20 % oproti prodeji nemovitosti jako celku. Jak to tak ale už bývá, je pro to třeba i něco udělat :-).

Předpokladem rozdělení budovy na jednotky je vypracování dokumentu nazvaného Prohlášení vlastníka. V rámci jeho přípravy dochází ke skutečnému zaměření veškerých prostor v rámci budovy – takové zaměření zpravidla zajišťují odhadci/znalci v oboru nemovitostí. Finální podobu dokumentu by pak měl zajistit advokát, který se v dané problematice orientuje.

Prohlášení vlastníka musí obsahovat minimálně následující náležitosti:

1) údaje o pozemku, domu, obci, části obce a katastrálním území

2) údaje o jednotce, zejména:

  • pojmenování anebo označení jednotlivých bytů či nebytových prostor s určením účelu užívání;
  • určení a popis společných částí budovy (př. schodiště, výtah) s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkovi určité jednotky (př. balkony/lodžie/terasy přístupné z jednotek anebo sklepní kóje);
  • velikost podílů jednotlivých jednotek na společných částech (zpravidla počítáno jako podíl podlahové plochy jednotky / součet podlahových ploch všech jednotek v domě)

3) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí na všechny vlastníky jednotek (př. věcné břemeno provozování kotelny ve prospěch vlastníka kotelny) nebo na některé z nich;
4) půdorysná schémata domu určující polohu jednotek a společných částí.

 

Součástí prohlášení by v zásadě měly být i stanovy společenství vlastníků jednotek, a to v případě, že má rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků.  Je třeba vést v patrnosti fakt, že pokud jsou stanovy součástí prohlášení, bylo tím společenství vlastníků již založeno se všemi důsledky, které s sebou založení právnické osoby nese. Pokud stanovy nejsou součástí prohlášení, pak musí prohlášení obsahovat alespoň základní pravidla pro správu společných částí.
Jak je popsáno výše, nejedná se o úplně nejjednodušší proces, avšak dle našeho názoru je myšlenka rozdělení činžovního domu na jednotky s jejich následným prodejem v současné době přinejmenším vhodná k zamyšlení, s ohledem na zajímavý výnos z prodeje. S administrativou  samozřejmě rádi pomůžeme ;-).

 

autor článku: realitní makléř Bc. Zdeněk Helma

 

 Související články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin