Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Souhlas se zpracováním osobních údajů


 

  1. Uděluji tímto souhlas společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., se sídlem Plzeň, Šafaříkovy sady 2455/5, PSČ 301 00 Plzeň, IČO: 26331004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13762 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala moje osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail, korespondenční adresa, příp. telefonní číslo) za účelem zasílání obchodních sdělení.
  2. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
  3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tento souhlas jsem učinil svobodně a bez nátlaku a pro udělení souhlasu mám všechny relevantní informace. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu: info@pubec.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti: REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 

Beru na vědomí, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.