Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Sousedské vztahy související s realitami

13.4.2022

Vztahy mezi sousedy (tzv. sousedská práva) se dotýkají každého vlastníka nemovitosti. Každý pozemek má svou hranici, za kterou je soused, který má stejná práva ke svému pozemku, jako Vy k tomu svému. Ač vlastnické právo působí vůči všem (absolutní právo), má jistá omezení.

Platí zde zásada, že: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“.

Základem sousedských práv jsou imise. Imise jsou např. prach, kouř, stín, odpady. Zákaz obtěžování imisemi je zakotven přímo v občanském zákoníku, který je rozděluje na imise přímé a imise nepřímé. Přímými imisemi se rozumí např. svod vody, tj., imise, která je na cizí pozemek přiváděna přímo. Nepřímá imise je každá činnost, která způsobuje, že na pozemek imise vnikají, např. ze stromu odletí listí na cizí pozemek. Přímé imise jsou zakázané vždy, bez ohledu na míru a stupeň obtěžování souseda, nepřímé jsou povoleny, pokud nepřekračují míru přiměřenou poměrům (velmi vágní pojem, který bude potřeba vykládat vždy dle konkrétní situace) a podstatně neomezují obvyklé užívání pozemku.

Sousedské vztahy a problémy se stromy a keři

Stromy, keře, listí či plody ze stromů a keřů bývají častým sporem mezi sousedy. Platí zásada, že plody stromů a keřů patří vlastníku stromu či keře, dokud jsou jeho součástí. Jakmile plod spadne ze stromu, patří tomu, na čí pozemek spadne. Pokud tedy ze sousedova stromu spadne na Váš pozemek jablko, jablko je Vaše, stejně tak je Vaše listí, které spadne ze sousedova stromu na Váš pozemek.

Pokud jde o větve stromu, které Vám působí škodu nebo Vás jinak obtěžují, můžete je odstranit až tehdy, když souseda vyzvete k nápravě a on nekoná. Větve můžete odstranit (zkrátit) šetrně a zpravidla v období vegetačního klidu (zpravidla listopad-březen). Části jiných rostlin (živý plot, popínavé rostliny) může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

Sousedské vztahy a včely

V případě, že Vám spadne na sousedovu zahradu např. míč, je Vám jej soused povinen bez zbytečného odkladu vrátit nebo Vám umožnit přístup na jeho pozemek. To samé platí i v případě, že Vám k sousedovi uteče pes či jiné zvíře.

Tato situace se ale nevztahuje na včely. V situaci, kdy vlastníte úl a roj včel a jedna včela „zabloudí“ k sousedovi, soused není povinen Vám umožnit přístup na jeho pozemek, abyste si včelu chytli. Z pohledu práva je jedna včela, která zabloudí k sousedovi, považována za věc ničí. Pokud Vám však k sousedovi uletí celý roj včel, je soused povinen Vám umožnit přístup na svůj pozemek a roj včel můžete směle stíhat. Pokud by se roj zabydlel v sousedově úlu, stává se bez dalšího vlastnictvím souseda.

Sousedské vztahy a ploty, zdi, strouhy

Ploty, zdi, strouhy, dle občanského zákoníku rozhrady, jsou hranice mezi pozemky v různé podobě. Vlastník rozhrady je povinen ji udržovat v dobrém stavu. V případě společných zdí (plotů) je každý ze sousedů oprávněn užívat zeď do poloviny její tloušťky (samozřejmě s ohledem na souseda - nesmí učinit nic, co by narušilo sousedovo právo užívat svou část zdi) a zároveň ji udržovat v kvalitním stavu.

 

autor článku: Mgr. Monika Štuksová, právník RK PubecSouvisející články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin