Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Zástavní právo smluvní

15.6.2020

Zástavní právo smluvní je věcné právo věřitele k nakládání s majetkem dlužníka sloužící jako pojistka pro případ nesplácení dluhů. Věřitelem může být v podstatě kdokoliv, nejčastěji je to však banka nebo nebankovní subjekt, propůjčující různé finanční obnosy. Věřitel majetkem dlužníka zajišťuje svou pohledávku a chrání tím své propůjčené finanční prostředky.

Zástavní právo z pohledu banky či jiného věřitele

Když klient přestane hypotéku splácet

Pokud dlužník nesplácí a není schopen jinak uhradit svůj dluh, může v nejhorším případě dojít až exekučnímu řízení, přičemž nemovitost, na které vázne zástavní právo věřitele, může být prodána ve veřejné dražbě.

Když je dluh bance splacen v plné výši

  1. splacením hypotéky - Pokud dojde ke splacení dluhu, má dlužník právo, aby zástava byla z nemovitosti plně odstraněna.
  2. prodejem nemovitosti - Zástavní právo se dokladuje na základě podepsaných zástavních smluv ze stran věřitele i dlužníka. K samotnému nabytí práva, dochází až ve chvíli zápisu zástavní smlouvy na příslušném katastrálním úřadě. Pokud kupujete nemovitost, na které vázne zástavní právo vůči věřiteli, není to nijak velká překážka. Dlužník, což je současný majitel nemovitosti, podá žádost o vyčíslení dluhu, na základě něhož, peníze z prodeje nemovitosti splatí jeho dluh, čímž dojde k výmazu zástavního práva. Na koupi nemovitosti si bez problému můžete peníze půjčit i Vy, jakožto kupující. Zástavní právo věřitele prodávajícího pak nahradí zástavní právo Vašeho věřitele. Vše musí být zároveň ošetřeno v kupní smlouvě. Pokud na Vaší nemovitosti, kterou prodáváte, vázne zástavní právo, doporučuji obrátit se s prodejem na zkušenou realitní kancelář. Ta Vám s celým procesem pomůže neboť udává postupně jednotlivé kroky a pomáhá s jejich realizací a tím se prodej pro Vás stane méně rizikovým a vlastně velmi jednoduchým.

autor: Tereza Košnařová, hypoteční makléř

 

Zástavní právo z pohledu obchodu s nemovitostmi

Zřízení zástavního práva na nemovitosti

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou uzavíranou ve většině případů mezi kupujícím jakožto dlužníkem, bankou jakožto zástavním věřitelem a prodávajícím jakožto stávajícím vlastníkem nemovitosti (zástavní smlouva se obvykle uzavírá společně se smlouvou kupní). Ke dni, kdy nastanou účinky vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí (tj. ke dni podání kupní smlouvy do katastru nemovitostí, což je zpravidla po úhradě celé kupní ceny), přechází veškerá práva a povinnosti vyplývající ze zástavní smlouvy z prodávajícího na kupujícího.

Kde zjistit informace o zástavním právu nemovitosti?

Údaje o zástavním právu (včetně případných souvisejících zápisů jako závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, zákaz zcizení po dobu existence zástavního práva, zákaz zatížení po dobu trvání zástavního práva) jsou evidovány v katastru nemovitostí a lze je vyčíst z placeného výpisu.

Prodej nemovitosti zatížené zástavním právem

Prodej nemovitosti zatížené zástavním právem je na současném realitním trhu celkem běžnou záležitostí a nebývá překážkou ani nebezpečím pro kupujícího. Důležitou podmínkou je však korektní jednání všech zúčastněných stran, dohoda na konkrétním postupu zohledňujícím řešení této zástavy a také součinnost banky prodávajícího k vyčíslení zajištěného dluhu včetně výmazu zástavního práva.

Neméně důležitým je v tomto případě také právní servis, tedy detailní popsání celé obchodní transakce v rámci kupní smlouvy. Předpokladem je včasné dodání vyčíslení zůstatku úvěru ke konkrétnímu datu ze strany banky prodávajícího, ve kterém se i mj. uvádí souhlas se zřízením  zástavního práva k nemovitosti ve prospěch další banky (v případě, že by kupující hradil část kupní ceny hypotečním úvěrem) a také prohlášení, že po úhradě dluhu bude vydáno potvrzení o zániku zástavního práva (ve lhůtě do 30 dnů ode dne úhrady dluhu). 

Část kupní ceny odpovídající nesplacenému zůstatku úvěru prodávajícího směřuje přímo do banky prodávajícího, zbývající část pak na úschovní účet. Z úschovního účtu je pak příslušná částka uvolněna ve prospěch prodávajícího po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a zároveň po provedení výmazu zástavního práva prodávajícího z katastru nemovitostí.

Jak vyplývá seshora uvedeného, prodej nemovitosti se zástavním právem klade o něco vyšší nároky na právní ošetření celého obchodního případu. Při dodržení všech základních podmínek se však není čeho bát. Realitní kancelář Pubec má bohaté zkušenosti s podobným typem prodeje, rádi pomůžeme i Vám!

autor: Bc. Zdeněk Helma, realitní makléř RK Pubec

zdroj obrázku: www.chatar-chalupar.cz

 Související články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin