Načítání
MENU MENU
Menu

Změny v danění nemovitostí od 1.1.2024!!!

Koho se dotknou?

 

5. ledna 2024

18549_cas-na-dan-z-nemovitych-veci.jpg

V pondělí 1.1.2024 nabyla účinnosti většina opatření vládního konsolidačního balíčku a s nimi i změny týkající se daně z nemovitých věcí. 
Stručný souhrn hlavních změn:

 

 • 1) Sazba daně z nemovitých věcí se zvyšuje o různou hodnotu pro rozdílné typy nemovitostí, ale v průměru se jedná o zvýšení o cca 80 procent.
 • 2) Pro výpočet daně se zavádí tzv. inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase. Pro rok 2024 je na hodnotě 1,0 pro všechny nemovitosti, a tak nám pro rok 2024 výši daně neovlivní, ale v dalších letech již ano. Bude vlastníkům nemovitostí daň každoročně zvyšovat o inflaci, tak jak ji známe (výjimku tvoří zemědělská půda, kde je inflační koeficient vždy 1,0).
 • 3) Balíček také mění zdanění některých druhů nemovitostí. Zpozornět by měli především majitelé garáží, stavebních pozemků, staveb pro rekreaci či uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Mnohé změny provede finanční správa sama, ale některým poplatníkům nově vzniká povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

 

 

Termíny podání přiznání k dani z nemovitých věcí a termíny plateb se nemění, zůstávají stejné. Článek na toto téma naleznete zde

 

 


Podrobný seznam změn k přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2024.

 

 

1) Koho se nově týká a bude muset podat daňové přiznání?

 

 • Zpozorněte, pokud vlastníte objekt zapsaný v katastru nemovitostí jako garáž! Pokud jste majiteli garáže (opravdu evidované v katastru nemovitostí jako garáž) a přiznáváte ji jinak než jako garáž, například jako příslušenství k obytnému domu nebo ostatní zdanitelnou stavbu (protože ji neužíváte k parkování auta, ale jako sklad apod.), nově Vám vzniká povinnost tuto stavbu přiznat se sazbou daně pro garáž - a samozřejmě do 31.1.2024 podat daňové přiznání.
 • Užíváte stavbu nebo budovu, jejíž vlastník není znám? Vzhledem k tomu, že nemovitost užíváte, stáváte se poplatníkem daně a musíte podat daňové přiznání.
 • Vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina? Pak můžete nově uplatnit nárok na osvobození od daně z nemovitých věcí.
 • Vlastníte pozemek, jehož částí je zpevněná plocha či máte část pozemku se zpevněnou plochu zařazenou v obchodním majetku? Mění se definice zpevněné plochy pozemku, proto si raději zjistěte, zda nemusíte i Vy podat nově daňové přiznání.
 • Vlastníte stavební pozemek, ke kterému jste získali stavební povolení na budovu nebo již dokonce stavíte? Vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání a pozemek v rozsahu stavby zdanit vyšší sazbou. Není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.
 • Pronajímáte místnost v obytném domě nebo jednotce a současně poskytujete vedlejší služby? Nově máte povinnost přiznat, pokud používáte místnost v obytném domě k podnikání v oboru ubytovací služby - tj. místnost pronajímáte a zároveň poskytujete služby jako úklid, praní, převlékání lůžkovin, apod...
 • Užíváte majetek ve vlastnictví SPÚ nebo ÚZSVM? Nově se stáváte poplatníkem a musíte podat přiznání k dani z příjmu.
 • Vlastníte pozemek nacházející se v národním parku v zóně přírodě blízké? Nově si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození od daně.
Daně z nemovitých věcí
Přečtěte si také
Daně z nemovitých věcí

2) V jakých případech změnu zohlední za Vás správce daně automaticky?

 

 • Zvýšení sazby daně - finanční úřad daň sám přepočítá dle nově schválených sazeb a na konci dubna či v průběhu května nám výši daně sdělí (zašle složenku do poštovní schránky či datové schránky).
 • Zaniká osvobození a dochází ke zdanění pozemků a staveb sloužících výlučně odpadovému hospodářství. 
 • Zvyšuje se minimální celková daň z přiznaného spoluvlastnického podílu na nemovité věci. 
 • Změna koeficientu pro výpočet daně - výši daně z nemovitých věcí může ovlivnit sama obec stanovením či změnou koeficientu.
 • Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako plochy ostatní, neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň mají nově nižší sazbu daně.
 • Budova pro rodinnou rekreaci a budovy tvořící její příslušenství se nově zdaňují podle údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Tzn. pokud je nemovitost zapsána v katastru nemovitostí jako budova pro rekreaci, bude provedena sazba daně na budovu pro rodinnou rekreaci, i když v ní trvale bydlíte a užíváte ji jako obytný dům. 
 • Příslušenství k budovám pro rodinnou rekreaci - stejně jako u budov pro rodinnou rekreaci došlo ke změně sazby daně i u budov tvořících k nim doplňkovou funkci.
 • Rybník k intenzivnímu a průmyslovému chovu nebude nově předmětem daně z nemovitých věcí.

Ve všech těchto případech Vám novou výši daně finanční úřad přepočítá sám a sdělí (zašle) na konci dubna či v průběhu května.

 

 

Podrobnější informace

 

Podrobnější informace získáte na www.financnisprava.cz.

Finanční úřady spustily infolinky k dani z nemovitých věcí. Nejen, že Vám poradí, ale pokud bude potřeba, vyjedou i pomoci s daňovým přiznáním. Informace k infolinkám naleznete zde: infolinky

Pro snadné vyplnění daňového přiznání můžete využít také portál Moje daně.

 

Autor článku
redakce RK Pubec
Marketing
Související články
1. 1. 2023
Daně z nemovitých věcí
Daně z nemovitých věcí
1. 11. 2023
Realitní ordinace opět otevřena
Realitní ordinace opět otevřena
NAPIŠTE NÁM
ozveme se zpět
* Označené položky jsou povinné.
Odesláním formuláře souhlasíte s kontaktováním a zpracováním svých osobních údajů.
Sušenky
Používáme sušenky
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies [sušenky].
Velmi nám také pomáhají v efektivnějším prodeji vašich nemovitostí.
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu prodeji vašich nemovitostí.
Funkční cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohly v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook