Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Pozor na novinky v oblasti průkazů ENB!


Zveřejněno: 1.9.2015

Od 1. července 2015 platí novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zpřesňuje pravidla pro průkazy energetické náročnosti budov, zavádí odpovědnost za nezveřejnění ukazatele energetické náročnosti prodávané budovy i pro realitní kanceláře a zjednodušuje podmínky pro program Nová zelená úsporám.

Novela ruší povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti pro domy postavené a naposledy zrenovované před rokem 1947, pokud s tím kupující souhlasí. Předpokládá se, že domy postavené před rokem 1947, které ani později neprošly žádnou významnou rekonstrukcí, jsou velmi nehospodárné.

Další změna se týká odpovědnosti za nezveřejnění ukazatele energetické náročnosti, kterou nově nesou i zprostředkovatelé. V případě uveřejnění inzerátu bez energetické náročnosti hrozí jak majiteli nemovitosti, tak i zprostředkovateli finanční postih v hodnotě až 100 000 Kč a v případě právnické osoby až 200 000 Kč. Neobdrží-li realitní kancelář od vlastníka nemovitosti průkaz, bude muset v nabídce uvést nejhorší energetickou třídu G, jinak se vystaví sankcím.

Státní energetická inspekce bude dodržování povinnosti majitele nechat vyhotovit průkaz již při nabízení nemovitosti kontrolovat přísněji než dosud. Veškeré průkazy budou navíc evidovány v elektronickém systému MPO, díky kterému bude jejich namátková kontrola mnohem jednodušší a rychlejší.

S námi se však pokut bát nemusíte, všechny legislativní změny pro Vás sledujeme a při prodeji nemovitosti poskytujeme komplexní služby včetně zajištění průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s výše zmíněnou novelou.

Mgr. Petra Frásová

Pozor na novinky v oblasti průkazů ENB!