Realitní kancelář
Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Jak dlouho trvá prodej bytu v Plzni? 4.díl


Zveřejněno: 25.11.2019

Jak dlouho bude trvat řízení na katastru nemovitostí?

 

Podepsané kupní smlouvy se s tzv. návrhem na vklad vloží na katastr nemovitostí a zde nějakou dobu leží. Obecně se říká, že měsíc. Přesněji je to nejdříve 20 dní, kdy běží tzv. ochranná lhůta, během níž nesmí být právní poměry v katastru dotčeny žádnou změnou. Tato ochranná lhůta je dána novým katastrálním zákonem s účinností od 1.1.2014. Dalších cca 7-10 dnů po uplynutí této lhůty pak zpravidla katastrálnímu úřadu trvá rozhodnutí o povolení vkladu. Je proto potřeba počítat celkově se lhůtou alespoň 30 dnů, po kterou bude od podání návrhu na vklad řízení u katastrálního úřadu trvat. 

To vše za předpokladu, že veškeré doložené náležitosti byly v pořádku a katastr prodej nezablokuje. 

Jaké mohou být důvody k přerušení převodu nemovitosti? 

Chyby ve smlouvách, chyby v ověření podpisů, tzv. záznamy pro další řízení (=ZDŘ) a další. 

Katastr nemovitostí provádí kromě kontroly smluv také revizi údajů o nemovitostech. Pověření k této činnosti mu ukládá přímo katastrální zákon. Cílem je, aby se průběžně udržoval soulad záznamů v katastru se skutečným stavem. K tomu je využívána součinnost s obcemi a případně s dalšími úřady a státními orgány. Pokud je nalezen nesoulad mezi skutečností a údaji v katastru, musí se data nejdříve sjednotit.

 

Všechny díly tohoto seriálu:

1.díl seriálu: Jak dlouho trvá prodej bytu v Plzni - úvod, najdete v odkazu ZDE.

2.díl seriálu: Proč je důležitá příprava nemovitosti pro prodej a jak dlouho se nemovitost nabízí? najdete v odkazu ZDE.

3.díl seriálu: Jak dlouho trvá a jak probíhá jednání se zájemcem? a Jaké okolnosti mohou prodej bytu prodloužit? najdete v odkazu ZDE.

4.díl seriálu: Jak dlouho bude trvat řízení na katastru nemovitostí? najdete v odkazu ZDE.

5.díl seriálu:  Jak dlouho trvá výplata kupní ceny a předání nemovitosti? najdete v odkazu ZDE.

 

 

 

 

Jak dlouho trvá prodej bytu v Plzni? 4.díl

Prohlédněte si další weby RK PUBEC:

Chci prodat nemovitost