Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Chystané změny ČNB v oblasti hypoték od října 2018


Zveřejněno: 15.10.2018

Přinášíme Vám stručně několik informací o chystaných změnách ze strany České národní banky (dále jen ČNB) ohledně poskytování hypotečních úvěrů:

Od října 2018 dochází ze strany věřitelů poskytujících hypoteční úvěry na bydlení ke zpřísnění podmínek
jejich poskytování. Vede je k tomu ČNB z důvodu rychlého růstu cen nemovitostí i objemu poskytnutých úvěrů.
Pro zajímavost, v současné době mají české domácnosti úvěry na bydlení v celkové výši 1,174 bilionu českých
korun. Existují tedy dohady o tom, že klienti nebudou schopni své závazky splácet a to pak dolehne i
na věřitele (= banky) a mohlo by tím dojít k celostátní ekonomické krizi.

Chystané jsou především dvě změny:
1) Výše úvěru nesmí přesáhnout devítinásobek ročního čistého příjmu
2) Celková splátka nesmí přesáhnout 45 % z měsíčního čistého příjmu
Toto nařízení se týká pouze nových úvěrů, refinancování nikoliv.

Dále ČNB postupně od srpna navyšuje úrokovou sazbu vždy o část procentního bodu. K poslednímu navýšení
o čtvrt procentního bodu došlo koncem září 2018 a další se předpokládá pravděpodobně v listopadu.

Tereza Košnařová
hypoteční makléř RK Pubec

Chystané změny ČNB v oblasti hypoték od října 2018