Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Na co si dát pozor, když chcete pronajmout nemovitost


  1. Výběr vhodného nájemce

    Každý, kdo se rozhodne pronajímat svou nemovitost, by si měl uvědomit, že pronájem je vždy do jisté míry rizikem. Proto by měl každý pronajímatel bedlivě zvažovat, komu nemovitost pronajme a na jakých podmínkách se domluví.

  2. Doba trvání pronájmu nemovitosti

    U pronájmu bytů vždy doporučujeme uzavírat smlouvu na dobu určitou. U ostatních typů nemovitostí je třeba, volit dobu přiměřenou podmínkám pronájmu. Pokud pronájem prostoru vyžaduje rozsáhlé investice, pak se většinou pronajímatel s nájemcem dohodnou na delší době v horizontu několika let.

  3. Přepsání plateb energií na nájemce

    Co se týká úhrady plateb za energie, doporučujeme přepsat plynoměr a elektroměr při zahájení pronájmu přímo na nájemce. Pronajímatel pak nemusí tyto platby vyúčtovávat a nehrozí mu též riziko, že nájemce opustí pronajímaný prostor a dluhem na energiích.