Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Na co si dát pozor, když chcete koupit nemovitost


 1. Technický stav nemovitosti

  Před koupí nemovitosti je vždy třeba provést detailní prohlídku nemovitosti. Pokud se jedná o starší nemovitosti v horším technickém stavu, není od věci přizvat k přezkoumání technického stavu odborníka. Před podpisem kupní smlouvy by měl mít kupující možnost nahlédnout též do znaleckého posudku, který prodávající nechává vyhotovit pro potřeby vyměření daně z převodu nemovitostí.

 2. Finanční možnosti

  Každý, kdo chce koupit nemovitost, by se měl nejdříve zajímat o to, v jaké hodnotě může nemovitost poptávat tak, aby ji bez problémů profinancoval. Jeho možnosti jsou dány především výší vlastní hotovosti a možností čerpat hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Před tím, než začnete hledat svoji vysněnou nemovitost, doporučujeme, informovat se u bankovních ústavů, jaké jsou Vaše možnosti.

 3. Omezení vlastnického práva

  Pokud chcete koupit nemovitost, zajímejte se především, zda na nemovitosti neváznou zástavy nebo práva třetích osob. Existence zástavy nebo jiného práva není neřešitelným problémem, ale je třeba vědět ještě před podpisem kupní smlouvy, jakým způsobem budou tato omezení z listu vlastnictví odstraněna.

 4. Jiná omezení nemovitosti

  Tato omezení se mohou týkat zejména možnosti výstavby na kupovaných pozemcích. Jedná se o ochranná pásma, která mohou ovlivňovat výstavbu na pozemku, biokoridory, hranice záplavového území atd. Rozhodující je také umístění pozemku z hlediska územního plánu, neboť to ovlivňuje charakter výstavby objektů.

  U stávajících objektů je třeba vědět, zda se nenacházejí v památkové zóně města, či zda se nejedná o památkově chráněný objekt. Tyto skutečnosti mohou ovlivňovat záměr investora při plánované přestavbě objektu.