Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Mgr. Šárka Pubcová


Jmenuji se Šárka Pubcová, je mi 45 let a jsem dcerou majitele Pavla Pubce. Absolvovala jsem bakalářské studium na ekonomické fakultě a následně pak právnickou fakultu na Západočeské univerzitě. Když můj otec tuto firmu v roce 1990 zakládal, bylo mi 16 let a od počátku jsem v této firmě pracovala. Začínala jsem po večerech jako uklízečka, o prázdninách pak jako recepční a poté jsem při studiu právnické fakulty nastoupila do právního oddělení, kde jsem pracovala až do své mateřské dovolené v roce 2008. V tomto roce jmenoval můj otec ředitelkou realitní kanceláře Míšu Džupinovou s tím, že na řízení firmy se tak začal podílet už jen částečně jako poradce a konzultant. Získal pro sebe mnohem více zaslouženého volného času a mohl začít cestovat. Nadále však realizoval developerský projekt budování stavebních pozemků Letkov V Podlesí I., se kterým jsem mu při mateřské pomáhala. Po ukončení mateřské jsem začala řídit developerské projekty místo otce a on i zde postupně začal vystupovat pouze jako poradce a investor.

V září 2016 splnil můj otec svůj poslední dlouho plánovaný cíl, a to pořídit pro realitní kancelář vlastní sídlo firmy. Poté, co jsme přestěhovali firmu, jsem začala cítit, že ačkoli je můj otec zdráv a stále plný energie, byl toto zásadní mezník jeho profesního života. Bylo na něm vidět, že už nemá ve svém věku 70 let energii a chuť se aktivně podílet na řízení realitky ani jako poradní orgán. V tomto okamžiku jsem si uvědomila, že někdo z rodiny musí nastoupit na jeho místo. Začala jsem přemýšlet o tom, že bych se po 10 letech vrátila zpět do realitky a zastoupila ho. Celou dobu jsme úzce spolupracovali, rozuměli si a vždy tam, kde on uvolnil svůj prostor, jsem naprosto přirozeně nastoupila na jeho místo já. A tak mne po vzájemné dohodě v roce 2018 jmenoval svým zástupcem.

Již nějaký čas předtím také Míša Džupinová avizovala svůj plán opustit funkci ředitelky. Vyvstala tak zásadní otázka, kdo bude novým ředitelem. Nikdo z nás si nedokázal představit, že by to mohl být někdo zvenčí a ani nikdo z firmy se o tuto pozici neucházel. Věděla jsem, že by to měl být někdo, kdo firmu zná, zná její základní principy, hodnoty, zná lidi ve firmě. Je to rodinná firma, založená na tradici a jméně jejího zakladatele.  A ačkoli jsem nikdy neuvažovala o tom, že bych chtěla zastávat funkci ředitelky, cítila jsem povinnost vůči „rodinnému dědictví“. Bylo to nelehké rozhodování, protože stát se ředitelkou této firmy znamená vzít na sebe obrovskou zodpovědnost, zodpovědnost vůči Vám klientům, vůči lidem ve firmě a vůči něčemu, co můj otec úspěšně budoval 29 let. Ale rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Udělám všechno proto, aby tato firma fungovala a vzkvétala, aby dál pomáhala Vám, našim klientům při realitních obchodech. Budu pokračovat a dál stavět na principech, se kterými tuto firmu můj otec zakládal a věřím, že nezklamu.

(psáno v dubnu, v roce 2019)

 

MOJE ČLÁNKY NA BLOGU: zde

Kontakt

Mgr. Šárka Pubcová
Ředitel firmy
Mobil: +420 377 226 767
Tel: +420 377 226 767
sarka@pubec.cz