Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Mgr. Monika Štuksová


V Realitní kanceláři Pubec působím od dubna roku 2012. Od počátku zde pracuji na pozici právníka, nejdříve spolu s kolegyní - právničkou a od roku 2014 tuto pozici vykonávám zcela samostatně. Jsem absolventkou oboru právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

 

Právní podklady pro obchodní případy

Moje práce v Realitní kanceláři Pubec se dá rozdělit na dva úseky. První úsek se týká práce pro naše klienty ve spolupráci s mými kolegy z oddělení obchodu a druhý tvoří spíše interní činnost pro samotnou realitní kancelář a její zaměstnance.
První úsek mé práce spočívá převážně v komunikaci s mými kolegy z oddělení obchodu a v přípravě všech typů právních dokumentů potřebných pro úspěšnou realizaci obchodního případu jednotlivého kolegy. Připravuji kupní a nájemní smlouvy a s nimi související dokumenty, dále poskytuji pro naše klienty právní poradenství v oblasti nemovitostí, komunikuji s jednotlivými úřady, zejména katastrálními.

 

Právní servis

Dále zajišťuji právní servis pro klienty, kteří chtějí svoji nemovitost prodat či pronajmout a sami si našli zájemce o jejich nemovitost. V takovém případě vstupuji do komunikace se samotnými klienty a vyjednávám s nimi podmínky obchodní transakce a následně pro ně připravuji právní dokumenty a zajišťuji hladký průběh vkladového řízení u příslušného katastrálního úřadu.

 

Právní poradenství

Mojí pracovní náplní je také informovat své kolegy z oddělení obchodu o novinkách a novelách zákonů v oblasti práva týkajícího se nemovitostí. Tyto změny taktéž publikuji v našem realitním časopise - Bulletin a poskytuji právní poradenství klientům, kteří nás osloví s nějakým právním problémem.

V rámci své interní činnosti v Realitní kanceláři Pubec se zaměřuji na tvorbu vnitřních předpisů společnosti a přípravu pracovních smluv a dalších dohod a právních dokumentů týkajících se našich zaměstnanců v oblasti pracovního práva. Ve své práci kladu důraz na pečlivost, přesnost a spokojenost mých kolegů a klientů naší realitní kanceláře.

 

MOJE ČLÁNKY NA BLOGU: zde

Mgr. Monika Štuksová

Kontakt

Mgr. Monika Štuksová
Právník
Mobil: +420 377 226 767
Tel: +420 377 226 767
stuksova@pubec.cz