Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Díl 1. | Realitní trh bude mít jasná pravidla

1.10.2019

Zákon o realitním zprostředkování prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně ČR. V září doporučil Ústavně právní výbor zákon  do druhého čtení s jediným pozměňovacím návrhem. Je potřeba, aby ho ještě schválil Parlament a podepsal prezident ČR. Účinný by měl být od 01. 01. 2020. Zákon je částečně novým právním předpisem a částečně mění živnostenský zákon.


Dlouho připravovaná a očekávaná právní úprava přináší základní pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů. Měla by zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby a snížit počet neprofesionálních a nekorektních makléřů působících na realitním trhu.

 

Návrh zákona obsahuje ustanovení zvyšující důvěru v činnosti realitních makléřů a chrání zájmy klientů.


Jedním z pravidel, zakotveným v navrhovaném zákoně, bude povinné pojištění pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu zájemci způsobenou zprostředkovatelem, kdy je stanovena minimální výše pojistného plnění. Dále je v návrhu zákona upraveno pravidlo, jak má vypadat smlouva o realitním zprostředkování - zákon  vyžaduje  písemnou  formu  smlouvy, povinné obsahové náležitosti a maximální výpovědní dobu. Bez těchto náležitostí nebude smlouva platná.

V původním znění zákon neumožňoval realitním zprostředkovatelům zajišťovat úschovu finančních prostředků klientů jinak než přes notáře, advokáta či banku. Pozměňovací návrh však toto realitním zprostředkovatelům umožňuje, avšak za zákonem stanovených podmínek (na písemnou žádost zájemce, písemnou formu smlouvy o úschově, pouze bezhotovostní převody, pojištění vkladů, atd.).

Dalším pravidlem je povinnost realitního makléře při podpisu smlouvy o zprostředkování předat  klientovi  výpis  z  katastru  nemovitostí k předmětu zprostředkování a na vyžádání i pojistku. V neposlední řadě návrh zákona rovněž zakotvuje podrobnější úpravu provize zprostředkovatele.

 

Realitní makléř a jeho vzdělání

Návrh realitního zákona též mění část živnostenského zákona, na základě kterého dojde ke změně realitní činnosti ze stávající živnosti volné na živnost vázanou. Živnostenský zákon pak stanoví konkrétní požadavky na odbornou způsobilost realitního zprostředkovatele, a to:

● vysokoškolské vzdělání v oboru právo, Ekonomie nebo Stavebnictví, nebo

● vysokoškolské či střední vzdělání s maturitou a 3 roky praxe v oboru, nebo

● profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V případě, že návrh zákona bude přijat se všemi navrhovanými pravidly, nastane zásadní změna v legislativní úpravě realitního zprostředkování.

autor: Mgr. Monika Štuksová, právník 

1.10.2019


Sdílet odkaz na článek


Další díly seriálu


Související články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin