Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Díl 2. | Jak velký dopad bude mít realitní zákon na naši firmu?

1.4.2020

Dne 3. 3. 2020 nabyl účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování. Veškerá pravidla, která realitní zákon nově stanoví, jsou pro naši firmu naprostou samozřejmostí po mnoho let, a proto tento zákon naši firmu nijak zásadně neovlivní. Ráda bych zmínila alespoň základní pravidla, která zákon pro realitní zprostředkovatele požaduje a jakým způsobem jsme na změny připraveni.

 

Vzdělání a praxe

Vzdělání a praxe majitele firmy a členů statutárního orgánu: Většinový majitel a jednatel naší firmy Ing. Pavel Pubec má vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví a praxi v realitní činnosti 30 let, spolumajitelka a ředitelka firmy Mgr. Bc. Šárka Pubcová má vysokoškolské vzdělání v oboru práva a ekonomie a praxi v oboru 25 let. Všichni makléři jsou zaměstnanci firmy na základě pracovních smluv, a proto tyto požadavky dle zákona splňovat nemusí. Za jejich jednání odpovídá firma. Přesto naše firma klade důraz na odbornou kvalitu svých makléřů. Pozice makléře je velmi zodpovědná práce a pokud má být vykonávána profesionálně, musí člověk získat základní znalosti a praxi. Proto nově příchozí zaměstnanci nastupují nejprve na pozici asistenta makléře, kde absolvují vstupní školení a po dobu 6-9 měsíců jsou zaučování v praxi svými staršími kolegy. Až po nabytí určitých zkušeností z praxe, přechází asistent na pozici makléře, kdy začne práci vykonávat již samostatně.

 

Povinné pojištění

Naše firma je již řadu let pojištěna pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu zájemci způsobenou zprostředkovatelem do výše 5 milionů, což převyšuje zákonný požadavek (1,75 milionu pro 1 plnění, 3,5 milionu při souběhu více plnění v 1 roce). Minulý měsíc jsme uzavřeli novou pojistku na krytí 10 milionů korun.

 

Smlouva o realitním zprostředkování

Naše smlouvy o zprostředkování jsou vždy uzavírány písemně a vždy obsahovaly nově stanovené zákonné požadavky v plném rozsahu (jasnou specifikaci předmětu prodeje či pronájmu, výši kupní ceny či nájemného, výši provize, apod.). Vznik nároku na provizi zákon stanoví nejdříve ke dni podpisu kupní či nájemní smlouvy. Naší firmě vzniká nárok na provizi v případě prodeje nejdříve uzavřením kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tzn. po splnění všech podmínek vyplývajících z kupní smlouvy, zejména pak uhrazení celé kupní ceny. Proto i zde u nás k žádné změně nedochází.

 

Informační povinnost

Dle nově vzniklého zákona je zprostředkovatel povinen předat zájemci výpis z katastru nemovitostí a informovat ho o všech závadách váznoucích na předmětu převodu. U každé zakázky vždy zajištujeme výpis z katastru nemovitostí, ze kterého je zřejmý nejen přesně specifikovaný předmět prodeje, ale také veškeré právní vady na něm váznoucí. Jedná se o základní dokument potřebný pro realizaci obchodu. Naprostou samozřejmostí je zjištění veškerých dostupných informací o předmětné nemovitosti a předávání těchto informací zájemcům o koupi. Na tomto si velmi zakládáme.

 

Úschova finančních prostředků

Pokud klient o to výslovně požádá, může zprostředkovatel poskytnout úschovu finančních prostředků. Zákon stanoví přesné podmínky úschovy. Naše firma od počátku svého působení úschovy poskytuje. Samozřejmě na speciálním účtu, odděleně od běžných finančních prostředků firmy, vede přesnou evidenci plateb u jednotlivých zakázek a finanční prostředky využívá výhradně pro účely vypořádání kupních cen. Přesně jak nově stanoví zákon. Běžně však zajišťujeme i úschovy přes notáře, advokáty či banky. Vždy záleží na požadavku klienta. Proto i tento nový aspekt zákona, nijak neovlivní naší praxi.

 

Podle mého názoru,
na solidní realitní firmy, které na trhu působí již řadu let a dodržují etiku, nebude mít nový realitní zákon žádný negativní dopad. Otázka je, zda tento zákon dokáže z trhu odstranit nepoctivé realitní makléře, kteří kazí renomé realitního oboru. Obávám se, že bohužel ne. Pokud bude makléř ve svém principu nepoctivým člověkem, nezmění na tom nic ani nový realitní zákon. Proto by si lidé měli vybírat realitní kanceláře nejen podle toho, kdo jim nabídne nejnižší provizi, ale podle toho, jaké má firma renomé a jméno, jak dlouho působí na trhu a jak kvalitní služby poskytuje. Ne vždy to nejlevnější je to nejlepší řešení.
Mgr. Šárka Pubcová

 

autor: Mgr. Šárka Pubcová, ředitel firmy

1.4.2020


Sdílet odkaz na článek


Další díly seriálu


Související články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin