Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

13.7.2020

Proč při prodeji nemovitosti vzniká povinnost zaplatit daň z příjmu?

Při prodeji nemovitosti obdržíte od kupující strany kupní cenu za danou nemovitost. Je to tedy pro vás příjem a měli byste ho podle zákona zdanit. Existuje ale několik případů, kdy se daň z tohoto příjmu platit nemusí.

1. výjimka

První takový případ je, že jste v prodávané nemovitosti bydleli alespoň 2 roky před jejím prodejem. Zde je ovšem nutné zmínit, že bydliště se neposuzuje podle trvalého bydliště, ale podle skutečného stavu. To znamená, že v občanském průkazu můžete mít jiné bydliště než v prodávané nemovitosti a přesto, pokud v ní prokazatelně bydlíte, pak příjem z prodeje nemovitosti nepodléhá dani z příjmu.

2. výjimka

Další případ, kdy budete od daně z příjmu osvobozeni je ten, kdy prodávanou nemovitost vlastníte alespoň 5 let. V tomto případě nezáleží na tom, zda jste v nemovitosti bydleli či nikoliv.

3. výjimka

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky, pak je zde ještě jedna možnost, kdy se daň z příjmu platit nemusí. A to tehdy, pokud příjem z prodeje nemovitosti použijete na uspokojení vlastní bytové potřeby. To znamená, že pokud získané prostředky investujete například do koupě nemovitosti pro vlastní bydlení nebo na rekonstrukci stávajícího bydlení, pak daň z příjmu opět platit nemusíte.

Při dědění pozor!

Častým případem je situace, kdy zdědíte nemovitost a chcete jít prodat. Zde platí, že časový test pěti let, který je popsán výše, se snižuje o dobu, kdy nemovitost vlastnil zůstavitel. Důležité ovšem je, v jakém vztahu jste se zůstavitelem byli. Doba pěti let se zkracuje o dobu vlastnictví zůstavitele pouze tehdy, byl-li zůstavitel s Vámi v řadě přímé (např. děti, rodiče, prarodiče), či pokud to byl Váš manžel/manželka. Zdědíte-li nemovitost například od strýce, pak nesplňujete zmíněnou podmínku a do pěti let od nabytí jste povinni při prodeji příjem zdanit.

Kdy zaplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Jestliže nesplníte podmínky pro osvobození od daně, pak jste ze zákona povinni tento příjem přiznat v daňovém přiznání, které se musí podat (a daň zaplatit) do konce března následujícího roku. Příjem můžete snížit výdaji a pak se daní 15% pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Výdajem je nejčastěji cena, za kterou jste nemovitost původně koupil. Dále pak například související poplatky, odměna právníkovi, realitní kanceláři a podobně. Pokud jste nemovitost nekoupili (nelze tedy za výdaj určit kupní cenu), ale zdědili či jste ji dostali darem, pak je výdajem cena určená podle zvláštního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí.

 

autor článku: Ing. Tereza Bělová, účetní RK PubecSouvisející články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin