Realitní kancelář | Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Aukce versus dražba pohledem právníka

23.7.2022

Aukce 

Aukce nemovitosti může být mnohými lidmi zaměňována s dražbou nemovitosti, a proto bychom Vám rádi nabídli srovnání aukce a dražby. Podstatným rozdílem mezi aukcí a dražbou je skutečnost, že aukce neboli soutěž o nejlepší nabídku se neřídí zákonem o dražbách, ale § 1772 zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník. 

Aukce může probíhat již na prohlídkách nemovitosti, kdy makléř vyzve zájemce k podání závazných nabídek ke koupi a informuje o termínu uzávěrky aukce. Prodávající i kupující mohou obchod, kromě ceny, podmínit i dalšími požadavky, jako např. termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování a jiné. Po skončení aukce vyhodnotí makléř s prodávajícím veškeré přijaté nabídky. Konečné slovo a výběr kupujícího je na volbě prodávajícího. Makléř zde má pouze poradní slovo a jeho úkol začíná okamžikem volby kupujícího. Makléř je poté povinen zajistit vypracování veškerých smluvních dokumentů a obchod dovést do zdárného konce, tj., převod vlastnického práva na katastru nemovitostí a vyplacení kupní ceny prodávajícímu dle ujednaných podmínek kupní smlouvy. 

Dražba 

Oproti tomu dražba nemovitosti má jasně daná pravidla od počátku, tj., od vyhlášení dražby až po udělení příklepu licitátora. Dražba je vyhlášena v okamžiku, kdy je zveřejněna dražební vyhláška, ve které jsou přesně stanovené podmínky dražby. Mimo jiné cena, dražební jistota, minimální příhoz, nejnižší podání, den a místo konání dražby. Zájemci o koupi nemovitosti v dražbě jsou povinni se k dražbě přihlásit a složit dražební jistotu. Dražební jistotu je možné složit dopředu na bankovní účet uvedený v dražební vyhlášce nebo v hotovosti v den konání dražby v sídle a k rukám dražebníka. Dražba je zahájena licitátorem a probíhá dle pravidel uvedených v dražební vyhlášce. Zájemci o koupi mají právo podávat své nabídky (přihazovat) a dražba je ukončena okamžikem podání nejvyšší nabídky a příklepem licitátora. Ke změně vlastnictví již dochází formálním právním jednáním na katastru nemovitostí. 

autor článku: Mgr. Monika Štuksová, právník RK PubecSouvisející články


Sledovat nové články

Články z Blogu | Realitní bulletin