Realitní kancelář
Na trhu s nemovitostmi od roku 1990

Zákonné předkupní právo se vrací!


Zveřejněno: 16.11.2017

Těsně prošel pozměňovací návrh novely Nového občanského zákoníku, který od 01. 01. 2018 vrací zákonné předkupní právo na spoluvlastnický podíl spoluvlastníka nemovitosti.

Co znamená návrat předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí?

  • Vy, jakožto vlastník spoluvlastnického podílu na nemovitosti, jste opět povinen nabídnout svůj spoluvlastnický podíl k odkupu ostatním spoluvlastníkům a teprve poté, co spoluvlastníci v zákonné lhůtě nabídku předkupního práva odmítnou, jej můžete za stejnou cenu prodat třetí osobě;
  • v případě, že svůj spoluvlastnický podíl neprodáte ani třetí osobě a rozhodnete se cenu za spoluvlastnický podíl změnit, musíte nejprve učinit za změněnou cenu předkupní právo spoluvlastníkům a teprve poté jej prodat třetí osobě; opět se Vám event. prodej prodlouží o další 3 měsíce, které mají oslovení spoluvlastníci na rozmyšlenou;
  • Nově platí, že pokud se spoluvlastník vzdá svého předkupního práva, musí se tato informace zapsat do katastru nemovitostí, formou poznámky!
  • Předkupní právo se vztahuje na všechny druhy převodů (úplatné i bezúplatné); výjimku tvoří převod na osobu blízkou!

 

V praxi to bude třeba znamenat, že pokud jste vlastníkem spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce např. halové garáži, budete povinen, v případě převodu Vašeho bytu s parkovacím stáním v halové garáži, nabídnout svůj spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce nejprve všem ostatním spoluvlastníkům podílů na nebytové jednotce. Toto může mít za důsledek skutečnost, že o Váš podíl bude mít zájem nějaký spoluvlastník a Vy nakonec budete prodávat pouze byt bez parkovacího stání, nehledě na to, že budete čekat 3 měsíce, zda se někdo ze spoluvlastníků rozhodne Váš podíl koupit…

Řešení uvedeného stavu zatím nikdo nezná.

Ovšem dalo by se tomuto stavu předejít u převodních smluv realizovaných po 01. 01. 2018, doplněním ustanovení o vzdání se předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce (§ 1125 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník).

Připravujeme se na tuto změnu a pevně věříme, že vymyslíme způsob, kterým Vám, vlastníkům podílů na nemovitostech, ulehčíme tuto situaci.

 

Mgr. Monika Vojtová

právník RK Pubec

Zákonné předkupní právo se vrací!

Prohlédněte si další weby RK PUBEC:

Chci prodat nemovitost